Faybuliz

MISSIE HET VERGETEN KIND

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van UNICEF. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen.

ORGANISATIE HET VERGETEN KIND

Het Vergeten Kind zet zich sinds 2009 in voor kwetsbare kinderen en jongeren in nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.

Als stichting zijn wij er om deze kwetsbare kinderen te horen, te zien en een stem te geven. Zo kunnen deze kinderen weer kind zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarnaast vragen we aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en de politiek om de situatie te verbeteren en zetten we ons in om te voorkomen dat deze kinderen in deze situatie terecht komen. We zijn een kleine, professionele en informele organisatie.

www.hetvergetenkind.nl
Chat openen
Custommade? App je me?
Hi, heb je een tof idee? Personal touch? App je me?🤍